Bài viết về chủ đề "trách nhiệm công an xã"

TRÁCH NHIỆM CÔNG AN XÃ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm công an xã
Thẩm quyền của công an xã, phường trong quản lý doanh nghiệp trên địa bàn

Thẩm quyền của công an xã, phường trong quản lý doanh nghiệp trên địa bàn

Nội dung câu hỏi tư vấn: Xin hỏi luật sư, tôi có cửa hàng photocopy mới mở chưa đăng ký kinh doanh, ngày 12.6 công an phường có đến yêu cầu xuất trình đăng ký, tôi không có nên bị thu giữ 2 máy in màu. Vậy tôi muốn hỏi:

Chi tiết >>