Không có quyết định nghỉ việc có chốt sổ BHXH được không?
|

Không có quyết định nghỉ việc có chốt sổ BHXH được không?

Tham gia bảo hiểm xã hội, giải quyết các chế độ quyền lợi về bảo hiểm cho người lao động khi tham gia quan hệ lao động, khi chấm dứt quan hệ lao động là trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động của mình. Vậy nếu người sử dụng lao động không thực hiện đúng trách nhiệm khi người lao động nghỉ việc thì người lao động có được tiếp tục tham gia bảo hiểm tại nơi mới hay không? Để giải đáp vấn đề này quý khách có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây:

Chi tiết
Tư vấn miễn phí