Bài viết về chủ đề "trách nhiệm cá nhân"

TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm cá nhân
Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm khi gây thiệt hại cho công ty?

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm khi gây thiệt hại cho công ty?

Anh có thể tư vấn giúp em một số thắc mắc như sau:Công ty em là CÔNG TY CP thành lập 3/2014 gộm 5 thành viên, em hiện có 30%, nhưng người khác làm CTHĐQT kiêm TGD.anh em trong công ty có thoả thuận về việc mỗi người nắm quyền 2 năm. sau đó chuyển cho người khác. Nay đến lượt em. Nhưng em đang băn khoăn về việc công ty mình trong thời gian qua có ổn về mặt thuế... hay không?

Chi tiết >>