Bài viết về chủ đề "trách nhiệm bên cầm cố"

TRÁCH NHIỆM BÊN CẦM CỐ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhiệm bên cầm cố
Trách nhiệm của người mang tài sản thuộc sở hữu của người khác đi cầm cố

Trách nhiệm của người mang tài sản thuộc sở hữu của người khác đi cầm cố

Bạn của tôi đem một chiếc xe otô tới nhà tôi gửi. Hai ngày sau anh ấy có nói với tôi là nhờ tôi đem chiếc xe đó ra tiệm cầm đồ cắm lấy khoản tiền 30 triệu. Trách nhiệm của tôi đối với khoản vay đấy?

Chi tiết >>