Bài viết về chủ đề "trách nhệm hình sự"

TRÁCH NHỆM HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trách nhệm hình sự
Gây thương tích khi tinh thần bị kích động.

Gây thương tích khi tinh thần bị kích động.

Tôi xin nhờ luật sư tư vấn giúp tôi vấn đề như sau: Em tôi tên là C vừa đi nghĩa vụ quân sự về được 15 ngày. Ngày thứ 16 em tôi có tổ chức nhậu chung với bạn trong xóm tên K và H trong lúc nhậu có rủ thêm một người tên A ( không cùng xóm).

Chi tiết >>