Bài viết về chủ đề "trả thẻ BHYT"

TRẢ THẺ BHYT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trả thẻ BHYT
Tư vấn về trường hợp thanh toán giá trị còn lại của thẻ BHYT

Tư vấn về trường hợp thanh toán giá trị còn lại của thẻ BHYT

Tôi là người lao động tại 1 doanh nghiệp nước ngoài. Bắt đầu làm vào tháng 6/2015 và đầu tháng 7/2016 tôi có viết đơn xin nghỉ việc. Tôi có bàn giao và trả lại tất cả đồ đạc liên quan tới công ty nhưng duy chỉ thẻ bảo hiểm y tế vì tôi làm mất nên không trả được. Tôi cũng không nhận được thông tin phản hồi gì từ công ty yêu cầu trả thẻ. Vì trước lúc mới vào làm tôi dùng số điện thoại khác. Và hiện tại tôi đã thay số.

Chi tiết >>