Bài viết về chủ đề "trả nợ tiền sử dụng đất"

TRẢ NỢ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trả nợ tiền sử dụng đất
Tư vấn về Nộp tiền sử dụng đất

Tư vấn về Nộp tiền sử dụng đất

Ba tôi được công ty cấp đất có quyết định cấp đất ngày 20/04/1993, diện tích là 379m2, năm 1994 nhà tôi xây nhà với diện tích là 50m2, đến năm 2007 thì có giấy chứng nhận sử dụng đất nhưng có ghi nợ từ năm 2008. Bây giờ gia đình tôi nộp thì hết bao nhiêu?

Chi tiết >>