Bài viết về chủ đề "trả nợ quá hạn "

TRẢ NỢ QUÁ HẠN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trả nợ quá hạn

 • Vay tiền quá hạn muốn đòi lại thì gửi tòa án hay trình báo công an?

  Vay tiền quá hạn muốn đòi lại thì gửi tòa án hay trình báo công an?.

  • 17/12/2018
  • Nguyễn Thị Nhàn

  Xin tư vấn: Em có cho bên B mượn khoảng 100.000.000đ. Khi cho vay, bên B kí tên và lăn dấu tay trên một tờ giấy tập (giấy đôi) nội dung là bên B sẽ trả sau 1 thời gian, nhưng nay đã quá thời hạn, sau đó bên B có thỏa thuận sẽ trả cho em 5triệu/tháng nhưng em không chấp nhận, em cần bên B hoàn trả đủ 1lần luật sư cho em hỏi nếu em đem ra công an và nhờ quý tòa can thiệp thì có được chấp nhận hay không. Nếu được chấp nhận thì bên B sẽ chịu hình phạt gì trước pháp luật?

  Chi tiết