Bài viết về chủ đề "trả lương cho người lao động"

TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trả lương cho người lao động
Kỳ hạn trả lương cho người lao động theo quy định của luật.

Kỳ hạn trả lương cho người lao động theo quy định của luật.

Theo quy định mới từ ngày 8/8/2015 thì DN phải lương cho NLĐ từ 1 đến 2 lần trong tháng. Thời hạn trả lương do 02 bên thỏa thuận 1 thời gian nhất định trong tháng. Luật sư cho tôi hỏi: công ty tôi thực hiện trả lương theo chỉ tiêu KPI nên việc trả lương vào ngày cuối cùng của tháng thì rất khó thực hiện được. Do đó, tôi định cho NLĐ ký cam kết đồng ý trả lương chậm vào tháng sau vào ngày 5, 10, 15.

Chi tiết >>

Ai trả lương cho NLĐ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ chế độ ốm đau

Ai trả lương cho NLĐ trở lại làm việc sau khi hết thời gian nghỉ chế độ ốm đau

Theo luật bảo hiểm xã hội sau thời gian nghỉ ốm và đi làm lại thì lương do cơ quan thanh toán hay do bảo hiểm thanh toán? và luật bảo hiểm quy định chế độ nghỉ ốm như thế nào đối với người bị bệnh nan y như chồng tôi? xin luật sư tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn luật sư.

Chi tiết >>