Mẹ giao đất cho bản giữ, nay mẹ mất thì con có đòi lại được không?
|

Mẹ giao đất cho bản giữ, nay mẹ mất thì con có đòi lại được không?

Chào luật sư, tôi xin hỏi năm 2005 mẹ tôi xã K được UBND huyện S cấp cho Giấy chứng nhận quyền sử dung đất với diện tích là 12.000.m2 . đến năm 2006 mẹ tôi chuyển về ở cùng tôi tại xã B và đến năm 2009 thì mẹ tôi chết và không để lại di chúc (vì mẹ tôi chỉ có 1 minh tôi). Trước khi mẹ tôi chuyển về ở cùng tôi đã bàn giao toàn bộ đất trên cho bản quản lý bản giữ hộ khi nào quay về sẽ xin lại. đến năm 2015 tôi mới có điều kiện về xin lại số đất trên nhưng bản quản lý bản D nói mẹ tôi sinh sống tr

Chi tiết
Tư vấn miễn phí