Tranh chấp về quyền sử dụng đất thì giải quyết như thế nào?
|

Tranh chấp về quyền sử dụng đất thì giải quyết như thế nào?

Thực trạng tranh chấp đất đai do quá trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp phải nhiều sai sót về chủ sở hữu, về diện tích đất,... diễn ra khá phổ biến. Khi xử lý những vụ tranh chấp này, cần tìm hiểu toàn bộ quá trình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và nguồn gốc đất thế nào để có hướng xử lý phù hợp.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí