Bài viết về chủ đề "tra cứu nhãn hiệu"

TRA CỨU NHÃN HIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tra cứu nhãn hiệu
Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Hướng dẫn viết tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa bao gồm các nội dung về thông tin đơn vị nhận đơn, thông tin về nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu, nhóm sản phẩm/dịch vụ đăng ký theo đính kèm trên đây, và được hướng dẫn viết tờ khai đăng ký cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền

Luật sư tư vấn đăng ký nhãn hiệu, đăng ký thương hiệu độc quyền

Chúng tôi, công ty Luật Minh Gia có đủ khả năng tư vấn về tra cứu và đăng ký thương hiệu, tư vấn các quy định khác liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật, nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Chi tiết >>