Bài viết về chủ đề "trả cổ tức "

TRẢ CỔ TỨC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về trả cổ tức

 • Thủ tục thanh toán cổ tức trong Công ty cổ phần

  Thủ tục thanh toán cổ tức trong Công ty cổ phần.

  • 13/12/2018
  • Vũ Thanh Thủy

  Xin chào các anh chị Công ty Luật Minh gia. Công ty tôi đang làm việc ở Huế. Hiện tại Công ty đang tiến hành chi trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông (công ty chưa làm thủ tục đăng ký công ty đại chúng).

  Chi tiết
 • Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức

  Quy định pháp luật về Cổ tức và trả cổ tức.

  • 25/11/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

  Chi tiết