Bài viết về chủ đề "tr"

TR - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tr
Các chế độ trợ cấp được hưởng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Các chế độ trợ cấp được hưởng khi đơn phương chấm dứt hợp đồng

Tôi là công chức làm việc ở xã tham gia công tác và đóng bảo hiểm từ 01/1/2004, hệ số lương 3,0 đến nay do hoàn cảnh gia đình không tiếp tục tham gia công tác. Tôi xin hỏi khi thôi việc tôi được hưởng trợ cấp như thế nào, nếu tôi muốn tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm thì thủ tục ra sao? Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Chi tiết >>