Bài viết về chủ đề "tổng cục đường bộ "

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tổng cục đường bộ

 • Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3

  Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị đến Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra lại và cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp lại phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Chi tiết
 • Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý

  Cấp lại Giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải quản lý.

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cá nhân có Giấy phép lái xe bị mất nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải

  Chi tiết
 • Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp

  Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cá nhân nộp hồ sơ tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  Chi tiết
 • Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp

  Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp.

  • 05/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Cá nhân nộp hồ sơ đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải. Vụ Quản lý phương tiện và người lái thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam hoặc Phòng quản lý phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, xác minh (nếu giấy phép lái xe xin đổi không do cơ quan đó cấp) và cấp đổi Giấy phép lái xe.

  Chi tiết
 • Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 thế nào?

  Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2 thế nào?.

  • 06/03/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trung tâm sát hạch lái xe gửi văn bản đề nghị kiểm tra cấp lại Giấy chứng nhận đến Sở Giao thông vận tải. Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận; Trường hợp không có văn bản đề nghị Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

  Chi tiết