Bài viết về chủ đề "tôn trọng ranh giới các bất động sản"

TÔN TRỌNG RANH GIỚI CÁC BẤT ĐỘNG SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tôn trọng ranh giới các bất động sản
Nhà hàng xóm trổ cửa chính gần sát cửa chính xử lý thế nào?

Nhà hàng xóm trổ cửa chính gần sát cửa chính xử lý thế nào?

Câu hỏi: Chào luật sư, tôi muốn hỏi về việc trổ của chính của hàng xóm như sau. Tôi xin trình bày như sau. Nhà tôi và nhà hàng xóm ở sát vách nhau. Nhà hàng xóm xây ra ba căn nhà sang hẻm tôi. Trước đó thì nhà họ cửa chính ở hẻm tiếp theo của bên hẻm tôi nhưng đường đi phức tạp nên họ trổ cửa sang hẻm tôi đi cho thuận tiện. (nhà họ trước đây có cửa trước ở hẻm bên kia, và họ trổ cửa sau nhưng là cửa chính mới ở hẻm bên tôi).

Chi tiết >>