Hành vi bạo lực trẻ em?
|

Hành vi bạo lực trẻ em?

Bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Đây là hành vi vi phạm pháp luật của các chủ thể thực hiện cần được pháp luật xử lý nghiêm nhằm đảm bảo cuốc sống về vật chất và tinh thần tốt đẹp cho trẻ em. Nếu phát hiện các hành vi bạo lực trẻ em thì nên xử lý như thế nào?

Chi tiết
Tư vấn miễn phí