Bài viết về chủ đề "tôn giáo"

TÔN GIÁO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tôn giáo
Đòi lại đất đã hiến cho cơ sở tôn giáo có được không?

Đòi lại đất đã hiến cho cơ sở tôn giáo có được không?

Luật sư tư vấn về trường hợp đòi lại đất đã hiến cho cơ sở tôn giáo.

Chi tiết >>

Tội xâm phạm quyền hội họp - quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

Tội xâm phạm quyền hội họp - quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân

Xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân là hành vi cấm đoán, cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, lập hội, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được Hiến pháp và pháp luật quy định hoặc có những hành vi xâm phạm đến những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo.

Chi tiết >>