Bài viết về chủ đề "tội vu khống theo luật hình sự"

TỘI VU KHỐNG THEO LUẬT HÌNH SỰ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội vu khống theo luật hình sự
Tư vấn về tội trộm cắp tài sản theo quy định của bộ luật hình sự

Tư vấn về tội trộm cắp tài sản theo quy định của bộ luật hình sự

Câu hỏi: Chồng tôi đi soi ếch vô tình nhìn thấy cá ở gần bờ ( ao cạn) nên đã chém lấy được 3 con trên đường về nhà thì gặp người chủ ruộng họ nói chồng tôi ăn cắp cá và tố cáo lên chính quyền. nhưng theo chồng tôi nói là chồng tôi không có ý chỉ là vô tình nhìn thấy chứ không lội xuống bắt thì có được gọi là trộm cắp không? nếu cứ bị ép nhận tội trộm cắp chúng tôi có được kiện lại với tội danh vu khống không?.

Chi tiết >>