Bài viết về chủ đề "tội vu khống người khác"

TỘI VU KHỐNG NGƯỜI KHÁC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội vu khống người khác
Làm nhục người khác trên facebook sẽ bị xử phạt như thế nào?

Làm nhục người khác trên facebook sẽ bị xử phạt như thế nào?

Thời gian gần đây có một nick facebook mới tạo đã nhắn tin cho em đe dọa em .Sau đó còn add nick tất cả bạn bè của em rồi dùng những hình ảnh tin nhắn post lên trang cá nhân của người đó rồi dùng những lời lẽ không hay, kèm theo hình ảnh của em nữa. Sau nhiều lần nhắn tin riêng với em, em đã chặn facebook của người đó.

Chi tiết >>