Bài viết về chủ đề "tội trộm cắp"

TỘI TRỘM CẮP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội trộm cắp
Hành vi lấy hàng của công ty dược phẩm bán sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Hành vi lấy hàng của công ty dược phẩm bán sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào?

Luật sư tư vấn về hành vi lấy hàng của công ty dược phẩm bán sẽ bị xử lý như thế nào? Nếu người vi phạm bỏ trốn thì gia đình ( ba, mẹ) người vi phạm có chịu trách nhiệm trước pháp luật không? Còn nếu người vi phạm bị truy tố trách nhiệm hình sự bị đi tù thì có phải thanh toán số tiền nợ công ty dược không? Bố mẹ người vi phạm có phải đứng ra chịu trách nhiệm chi trả thay người vi phạm không?

Chi tiết >>

Tư vấn về việc bị quy kết lấy trộm đồ mà không có bằng chứng

Tư vấn về việc bị quy kết lấy trộm đồ mà không có bằng chứng

Luật sư tư vấn về phương hướng giải quyết đối với việc một người bị quy kết hành vi lấy trộm đồ mà không có bằng chứng chứng minh, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt

Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt

Điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt là hành vi điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao thông đường sắt.

Chi tiết >>

Quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

Quy định về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt

Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt là hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông trong khi chỉ huy hoặc điều khiển các phương tiện giao thông đườnhoa sắt gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

Chi tiết >>

Quy định về tội cướp tài sản

Quy định về tội cướp tài sản

Tội cướp tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi cấu thành tội phạm, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi cướp tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>