Kê biên tài sản trong vụ án hình sự
|

Kê biên tài sản trong vụ án hình sự

Kê biên tài sản trong vụ án hình sự được quy định và hướng dẫn cụ thể tại Luật Tố tụng hình sự số 19/2003/QH11, quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự. Nội dung cụ thể như sau:

Chi tiết
Gọi ngay