Bài viết về chủ đề "tội sản xuất trái phép chất ma túy "

TỘI SẢN XUẤT TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội sản xuất trái phép chất ma túy

 • Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10

  Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10.

  • 19/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 - quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

  Chi tiết