Bài viết về chủ đề "tội sản xuất trái phép chất ma túy"

TỘI SẢN XUẤT TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội sản xuất trái phép chất ma túy
Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10

Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10

Luật phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 - quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tệ nạn ma tuý; kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng, chống ma tuý.

Chi tiết >>