Bài viết về chủ đề "tội phản bội tổ quốc "

TỘI PHẢN BỘI TỔ QUỐC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội phản bội tổ quốc

 • Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội

  Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội là hành vi chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội không thuộc tài liệu bí mật Nhà nước hoặc bí mật công tác.

  Chi tiết
 • Tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

  Tội tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép là chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, cưỡng bức, đe dọa người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

  Chi tiết
 • Tư vấn về tội huỷ hoại rừng

  Tư vấn về tội huỷ hoại rừng.

  • 21/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội huỷ hoại rừng là hành vi đốt, phá rừng trái phép hoặc bất kỳ hành vi nào huỷ hoại rừng. Tội danh này được quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự với các dấu hiệu pháp lý và hình phạt tương ứng như sau

  Chi tiết
 • Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người

  Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người.

  • 25/08/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người là hành vi đưa ra, đưa vào hoặc cho phép đưa vào vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người. Nếu có vướng mắc cần hỗ trợ hãy liên hệ với Luật Minh Gia để được hỗ trợ tốt nhất.

  Chi tiết
 • Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý

  Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý là hành vi cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

  Chi tiết
 • Tội cố ý lây truyền HIV cho người khác

  Tội cố ý lây truyền HIV cho người khác.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội cố ý truyền HIV cho người khác là hành vi cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 117 của Bộ luật hình sự, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự với các khung hình phạt theo Điều 118 Bộ luật hình sự.

  Chi tiết
 • Tư vấn về tội hiếp dâm trẻ em

  Tư vấn về tội hiếp dâm trẻ em.

  • 02/04/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội hiếp dâm trẻ em là hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi hoặc thủ đoạn khác giao cấu với trẻ em trái với ý muốn của họ. Tội danh này được quy định tại Điều 112 Bộ luật hình sự.

  Chi tiết
 • Tư vấn về tội hành hạ người khác

  Tư vấn về tội hành hạ người khác.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội hành hạ người khác là hành vi đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình, tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 110 Bộ luật hình sự. Để bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội danh này thì phải đáp ứng đủ các dấu hiệu như sau:

  Chi tiết
 • Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính

  Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính là hành vi vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính.

  Chi tiết
 • Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

  Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác là hành vi vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 108 Bộ luật hình sự.

  Chi tiết
 • Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

  Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.

  • 05/06/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được quy định cụ thể như thế nào? Các dấu hiệu pháp lý để nhận biết cũng như mức hình phạt tương ứng của tội danh này quy định ra sao? Các vấn đề này sẽ được luật Minh Gia trả lời dưới đây.

  Chi tiết
 • Tư vấn về tội đe dọa giết người

  Tư vấn về tội đe dọa giết người.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội đe dọa giết người là hành vi đe doạ giết người, nếu có căn cứ làm cho người bị đe doạ lo sợ rằng việc đe doạ này sẽ được thực hiện, tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 103 Bộ luật hình sự.

  Chi tiết

TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN

Hỗ trợ miễn phí

 1900 6169