Bài viết về chủ đề "tội phạm xã hội"

TỘI PHẠM XÃ HỘI - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội phạm xã hội
Quy định về tội lây truyền HIV cho người khác

Quy định về tội lây truyền HIV cho người khác

Tội lây truyền HIV cho người khác và cố ý truyền HIV cho người khác được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lây truyền HIV cho người khác, cụ thể như sau:

Chi tiết >>