Bài viết về chủ đề "tội phạm về tham ô "

TỘI PHẠM VỀ THAM Ô - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội phạm về tham ô

 • Quy định về Tội nhận hối lộ

  Quy định về Tội nhận hối lộ.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội nhận hối lộ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi nhận hối lộ, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

  Tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

  Chi tiết
 • Quy định về Tội đưa hối lộ

  Quy định về Tội đưa hối lộ.

  • 24/07/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội đưa hối lộ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi đưa hối lộ, cụ thể như sau:

  Chi tiết