Bài viết về chủ đề "tội phạm học"

TỘI PHẠM HỌC - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội phạm học
Khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm trong tội phạm học

Khái niệm tội phạm và tình hình tội phạm trong tội phạm học

Tội phạm là khái niệm pháp lí và là khái niệm khoa học. Khái niệm này dùng để chỉ tất cả những hành vi được luật hình sự quốc gia hoặc quốc tế xác định mà chủ thể thực hiện phải chịu biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất là hình phạt.

Chi tiết >>