Tội không tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự
|

Tội không tố giác tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự

Không tố giác tội phạm là hành vi không báo cho cơ quan có thẩm quyền ngay sau khi biết, phát hiện về việc thực hiện hành vi phạm tội của người khác. Vậy, pháp luật hình sự quy định về tội không tố giác tội phạm như thế nào? Nếu người thân không tố giác tội phạm đối với hành vi của người phạm tội thì bị xử lý như thế nào? Công ty Luật TNHH Minh Gia tư vấn như sau:

Chi tiết
Chuẩn bị phạm tội theo quy định pháp luật
|

Chuẩn bị phạm tội theo quy định pháp luật

Chuẩn bị phạm tội được hướng dẫn và quy định tại 01/2000/NQ-HĐTP (Hướng dẫn áp dụng một số quy định trong Phần chung của Bộ luật Hình sự), nội dung cụ thể về chuẩn bị phạm tội như sau:

Chi tiết
Tư vấn về tội lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất
|

Tư vấn về tội lừa đảo chiếm đoạt quyền sử dụng đất

Kính Thưa luât sư,tôi có một vướng mắc về pháp lý không rỏ,xin nhờ luật sư chỉ dẫn.nội dung tôi xin trình bày tóm tắt như sau: -ba và mẹ tôi kết hôn năm 1992 và được ông bà tôi cho một mãnh đất vuông mãnh đât nầy là tài sản chung và do mẹ tôi đại diện hộ gia đình đứng tên,đến năm 2009 ba mẹ tôi mua thêm một mãnh đât vuông khác và do ba tôi đại diện hộ gia đình đứng tên.nhung sau một thời gian ba mẹ tôi làm ăn thua lỗ .mẹ tôi nghe theo lời dụ dỗ của người khác ,người nầy là chủ nợ của gia đình tô

Chi tiết
Tư vấn miễn phí