Quy định về Tội phá thai trái phép
|

Quy định về Tội phá thai trái phép

Tội phá thai trái phép được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi phá thai trái phép, cụ thể như sau:

Chi tiết
Tội phá thai trái phép được quy định thế nào?
|

Tội phá thai trái phép được quy định thế nào?

Yêu cầu tư vấn: Xin chào Luật Minh Gia!Tôi đã đọc quy định về Tội phá thai trái phép và chưa rõ một số điều sau, xin được Luật sư giúp đỡ làm rõ: Tội này áp dụng cho cá nhân hay tổ chức hành nghề.Nếu là tổ chức thì cá nhân được chỉ định phá phải chịu trách nhiệm, còn tổ chức y tế đó có phải chịu trách nhiệm. Nếu việc phá thai được sự cho phép và có giấy miễn trách nhiễm của tổ chức thì họ có phải chịu trách nhiệm không?

Chi tiết
Hotline: 1900 6169