Nhận hối lộ là gì? Nhận hối lộ bao nhiêu thì bị truy tố?
|

Nhận hối lộ là gì? Nhận hối lộ bao nhiêu thì bị truy tố?

Việc nhận hối lộ nhằm để đảm bảo thực hiện một lợi ích nào đó cho bên đưa hói lộ đang là một vấn nạn hết sức nhức nhối, làm ảnh hưởng đến sự trong sạch và việc vận hành của bộ máy nhà nước. Pháp luật hình sự cũng đã có những quy định cụ thể nhằm hạn chế tối đa những hành vi trên. Vậy nhận hối lộ bao nhiêu tiền thì bị xử lý hình sự? Pháp luật quy định khung xử lý ra sao?

Chi tiết
Tội giả mạo trong công tác
|

Tội giả mạo trong công tác

Tội giả mạo trong công tác là một trong số những tội thuộc nhóm các tội phạm về chức vụ được quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Luật Minh Gia xin gửi đến bạn đọc bài phân tích về Tội giả mạo trong công tác, kính mời bạn đọc tham khảo:

Chi tiết
Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
|

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 285 Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi năm 2009, thuộc nhóm tội phạm về chức vụ. Đó là những hành vi xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ.

Chi tiết
Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ
|

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác đã vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của xã hội, lợi ích hợp pháp của công dân.

Chi tiết
Quy định về tội làm môi giới hối lộ
|

Quy định về tội làm môi giới hối lộ

Tội làm môi giới hối lộ là hành vi làm trung gian giữa người nhận và đưa hối lộ nhằm đạt được sự thỏa thuận về của hối lộ và việc làm hoặc không làm theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí