Bài viết về chủ đề "tội môi giới hối lộ"

TỘI MÔI GIỚI HỐI LỘ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội môi giới hối lộ
Hỏi nhờ tư vấn về đòi lại tiền xin việc, chạy việc

Hỏi nhờ tư vấn về đòi lại tiền xin việc, chạy việc

Một người đưa tiền cho bên thứ hai nhờ lo lót để xin việc, tuy nhiên bên thứ hai và bên thứ ba (bên có quyền hạn) cấu kết với nhau lừa người muốn xin việc số tài sản trên. Giờ phải làm thế nào để lấy lại tài sản.

Chi tiết >>