Bài viết về chủ đề "tội lừa đảo"

TỘI LỪA ĐẢO - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội lừa đảo
Tư vấn  các yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tư vấn các yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Luât sư tư vấn về việc công ty tư vấn đòi các khoản tiền không có trong thỏa thuận, có cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nội dung tư vấn như sau

Chi tiết >>

Quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

Quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự sửa đổi 2009

Luật sư tư vấn về quy định về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Bộ luật hình sự sửa đổi 2009. Nội dung tư vấn như sau:

Chi tiết >>

Quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Quy định về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

Chi tiết >>