Bài viết về chủ đề "tội loạn luân "

TỘI LOẠN LUÂN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội loạn luân

 • Tổ chức tảo hôn - tảo hôn phạm tội gì?

  Tổ chức tảo hôn - tảo hôn phạm tội gì?.

  • 17/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đây là hành vi tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn, cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án buộc chấm dứt quan hệ đó và đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm.

  Chi tiết