Thủ tục khởi tố tội vu khống?
|

Thủ tục khởi tố tội vu khống?

Ông nội tôi có căn bệnh hen và mới mất. Trước khi Ông mất ( ông còn tỉnh táo) gọi con trai con gái dâu rể về bàn chuyện cho con trai út số tiền mà chú út đã nợ ông trước đó, và đã có sự không đồng thuận giữa các anh em.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí