Bài viết về chủ đề "tội hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản"

TỘI HỦY HOẠI HOẶC LÀM HƯ HỎNG TÀI SẢN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội hủy hoại hoặc làm hư hỏng tài sản
Tố cáo về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác?

Tố cáo về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác?

Câu hỏi tư vấn: Luật sư cho hỏi về tố cáo người khác hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản như sau: Nhà tôi hiện đang sửa lại mái nhà và cần phải xây một ống dẫn nước mưa từ trên mái xuống cống. Trước khi tiến hành xây dựng, gia đình tôi có sang hỏi ý kiến nhà hàng xóm đối diện và xin được dựa đường ống vào tường nhà họ và đã được chủ nhà đồng ý.

Chi tiết >>