Tư vấn về tội cưỡng dâm
|

Tư vấn về tội cưỡng dâm

Tội cưỡng dâm là hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 113 Bộ luật hình sự.

Chi tiết
Xác định một cá nhân đã đủ 16 tuổi hay chưa căn cứ vào đâu?
|

Xác định một cá nhân đã đủ 16 tuổi hay chưa căn cứ vào đâu?

Việc xác định tuổi chịu TNHS là vấn đề rất quan trọng trong pháp luật hình sự của mỗi quốc gia. Bởi nó thể hiện quan điểm của Nhà nước về việc xử lý tội phạm đảm bảo an toàn trật tự xã hội đồng thời bảo vệ quyền con người. Vậy trường hợp để xác định một cá nhân đã đủ 16 tuổi hay chưa phải căn cứ vào giờ, phút của ngày, tháng, năm sinh hay chỉ căn cứ vào ngày, tháng, năm? Đây là thắc mắc của rất nhiều người đã liên hệ với Luật Minh Gia để được hướng dẫn. Nếu bạn cũng có thắc mắc tương tự thì hãy

Chi tiết
Tư vấn về tội làm giả con dấu - tài liệu của cơ quan - tổ chức
|

Tư vấn về tội làm giả con dấu - tài liệu của cơ quan - tổ chức

Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức là hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân. Việc nắm được các quy định của pháp luật về vấn đề này đảm bảo tránh được các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm này.

Chi tiết
Hiếp dâm người chưa đủ 18 tuổi bị xử lý thế nào?
|

Hiếp dâm người chưa đủ 18 tuổi bị xử lý thế nào?

Bộ luật hình sự hiện hành quy định như thế nào về tội hiếp dâm? Các yếu tố cấu thành tội hiếp dâm? Chủ thể của tội hiếp dâm? Trường hợp hiếp dâm người chưa đủ 18 tuổi thì bị xử lý như thế nào? Nếu người bị hại có đơn bãi nại thì người phạm tội có bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa không?

Chi tiết
Tư vấn về tội giao cấu với trẻ em
|

Tư vấn về tội giao cấu với trẻ em

Tội giao cấu với trẻ em là hành vi của người đã thành niên giao cấu thuận tình với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 115 Bộ luật hình sự.

Chi tiết
Tội vô ý làm chết người
|

Tội vô ý làm chết người

Tội vô ý làm chết người được quy định tại Điều 98 Bộ luật hình sự. Vô ý làm chết người là hành vi của một người không thấy trước được hành vi của mình có khả năng gây ra chết người mặc dù phải thấy trước và có thể thấy trước hoặc tuy thấy trước hành vi của mình có thể gây ra chết người nhưng tin rằng hậu quả đó không xảy ra. Người bị coi là phạm tội này khi có đầy đủ các dấu hiệu pháp lý sau.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí