Bài viết về chủ đề "tội giao cấu "

TỘI GIAO CẤU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội giao cấu

 • Người chưa thành niên giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi có phạm tội?

  Người chưa thành niên giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi có phạm tội?.

  • 18/09/2020
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đấu tranh phòng, chống tội phạm không phải là điều đơn giản mà đó là cả một quá trình lâu dài, bền bỉ và đôi khi có cả những mất mát. Giữ gìn an ninh, trật tự của xã hội không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an, của cơ quan nhà nước mà còn là trách nhiệm của quần chúng nhân dân.

  Chi tiết