Bài viết về chủ đề "tội gián điệp "

TỘI GIÁN ĐIỆP - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội gián điệp

 • Quy định về tội phát tán vi rút gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet

  Quy định về tội phát tán vi rút gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Đây là hành vi cố ý phát tán vi rút, chương trình tin học có tính năng gây hại cho mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số gây hậu quả nghiêm trọng. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 224 Bộ luật hình sự.

  Chi tiết
 • Tội cản trở giao thông đường bộ

  Tội cản trở giao thông đường bộ.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội cản trở giao thông đường bộ là có một trong các hành vi được quy định tại Điều 203 Bộ luật hình sự làm cản trở giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác.

  Chi tiết
 • Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới

  Tội vi phạm quy chế về khu vực biên giới.

  • 18/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tôi vi phạm quy chế về khu vực biên giới là hành vi vi phạm quy định về cư trú, đi lại hoặc các quy định khác về khu vực biên giới. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 273 Bộ luật hình sự.

  Chi tiết
 • Tội sản xuất trái phép chất ma túy

  Tội sản xuất trái phép chất ma túy.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội sản xuất trái phép chất ma túy là hành vi làm ra chất ma túy bằng thủ công hoặc có áp dụng khoa học công nghệ từ cây có chứa chất ma túy, từ các tiền chất và các hóa chất hoặc làm ra chất ma túy này từ chất ma túy khác mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

  Chi tiết
 • Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

  Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng được quy định tại Điều 106 Bộ luật hình sự. Hành vi xâm phạm tính mạng hoặc sức khoẻ của người khác này được coi là phòng vệ chính đáng khi có đầy đủ các dấu hiệu sau dây:

  Chi tiết
 • Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ

  Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ.

  • 20/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Làm chết người khi thi hành công vụ là hành vi vi phạm pháp luật được quy định trong Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, trong thực tiễn nhận thức và áp dụng nhiều khi chưa thống nhất và hiểu chính xác về tội danh này, cho nên ta sẽ tìm hiểu về dấu hiệu pháp lý và hình phạt cụ thể sau đây.

  Chi tiết
 • Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân

  Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân.

  • 21/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân là hành vi rời bỏ đất nước một cách bất hợp pháp hoặc ra đi hợp pháp nhưng ở lại nước ngoài một cách bất hợp pháp nhằm chống chính quyền nhân dân. tội danh này được quy định tại Điều 91 Bộ luật hình sự như sau:

  Chi tiết
 • Tư vấn về tội chống phá trại giam

  Tư vấn về tội chống phá trại giam.

  • 21/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội chống phá trại giam là hành vi phá trại giam, tổ chức vượt trại giam, đánh tháo người bị giam, người bị dẫn giải hoặc trốn trại giam nhằm chống chính quyền nhân dân. Tôi danh này được quy định cụ thể tại Điều 90 Bộ luật hình sự như sau:

  Chi tiết
 • Tư vấn về tội phá rối an ninh

  Tư vấn về tội phá rối an ninh.

  • 21/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội phá rối an ninh là hành vi kích động, lôi kéo, tụ tập đông người gây rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước hay tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc là những hành vi đồng phạm khác phá rối an ninh.

  Chi tiết
 • Quy định luật hình sự về tội tuyên truyền chống Nhà nước

  Quy định luật hình sự về tội tuyên truyền chống Nhà nước.

  • 21/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Trong Bộ luật hình sự có quy định cụ thể tại Điều 88 về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay đang xuất hiện các cách hiểu khác nhau về tội danh này. Do đó để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ làm rõ về dấu hiệu pháp lý cũng như mức hình phạt đối với tội danh này.

  Chi tiết
 • Tư vấn về tội phá hoại chính sách đoàn kết

  Tư vấn về tội phá hoại chính sách đoàn kết.

  • 21/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội phá hoại chính sách đoàn kết là hành vi tuyên truyền kích động hoặc bằng thủ phạm khác chia rẽ sự đoàn kết thống nhất toàn dân, đoàn kết dân tộc, tôn giáo, đoàn kết quốc tế với mục đích chống chính quyền nhân dân.

  Chi tiết
 • Tư vấn về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội

  Tư vấn về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội.

  • 21/04/2015
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hộilà hành vi có ý cảm trở, không chấp hành không đúng các chính sách kinh tế - xã hôi của nhà nước.

  Chi tiết