Bài viết về chủ đề "tội đầu cơ"

TỘI ĐẦU CƠ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội đầu cơ
Tư vấn về Tội đầu cơ trong pháp luật hình sự

Tư vấn về Tội đầu cơ trong pháp luật hình sự

Đầu cơ là việc nắm giữ các loại hàng hoá, tài sản rồi bán nhằm thu lợi khi có sự biến động giá mạnh của chúng. Tội đầu cơ được quy định trong Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) như sau:

Chi tiết >>

Quy định về Tội đầu cơ

Quy định về Tội đầu cơ

Tội đầu cơ được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan đến tội đầu cơ, quy định cụ thể như sau:

Chi tiết >>