Mức đền bù tối đa cho NLĐ khi công ty đơn phương chấm dứt HĐ
|

Mức đền bù tối đa cho NLĐ khi công ty đơn phương chấm dứt HĐ

Hiện tại tôi đang làm việc cho một công ty nước ngoài và sắp tới tôi có nguy cơ bị nghỉ việc. Nguyên nhân do công ty mất hợp đồng với khách hàng. Trong thời gian làm việc tôi luôn hoàn thành tốt công việc của mình. Tôi vào công ty từ 4 tháng 11 năm 2008 và tôi đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1 tháng 1 năm 2009. Nếu công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng với tôi thì tôi có được nhận tiền trợ cấp thôi việc hay không? Và nếu được tôi được đền bù tối đa là bao nhiêu tháng.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí