Bài viết về chủ đề "tội chế tạo trái phép vũ khí"

TỘI CHẾ TẠO TRÁI PHÉP VŨ KHÍ - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tội chế tạo trái phép vũ khí
Tư vấn tội chế tạo-tàng trữ-vận chuyển-sử dụng-mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Tư vấn tội chế tạo-tàng trữ-vận chuyển-sử dụng-mua bán trái phép vũ khí quân dụng

Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự được quy định cụ thể về hành vi vi phạm, lỗi, khung hình phạt và các quy định khác liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>