Quy định về tội hiếp dâm theo điều 111 Bộ luật hình sự
|

Quy định về tội hiếp dâm theo điều 111 Bộ luật hình sự

Tội hiếp dâm là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 111 Bộ luật hình sự.

Chi tiết
Tư vấn về tội làm giả con dấu - tài liệu của cơ quan - tổ chức
|

Tư vấn về tội làm giả con dấu - tài liệu của cơ quan - tổ chức

Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức là hành vi làm giả con dấu, tài liệu hoặc bất kỳ giấy tờ nào khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân. Việc nắm được các quy định của pháp luật về vấn đề này đảm bảo tránh được các hành vi vi phạm liên quan đến tội phạm này.

Chi tiết
Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
|

Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ là hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đã bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của các loại động vật đó.

Chi tiết
Tư vấn Tội mua bán - đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em
|

Tư vấn Tội mua bán - đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em

Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em là hành vi mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em (dưới 16 tuổi) với bất kỳ hình thức nào. Tội danh này được quy định cụ thể tại Điều 120 Bộ luật hình sự với các dấu hiệu pháp lý và hình phạt tương ứng như sau:

Chi tiết
Đánh và làm nhục người khác thì bị xử lý thế nào?
|

Đánh và làm nhục người khác thì bị xử lý thế nào?

Một người bạn của em do có xích mích nhỏ với một nhóm bạn nên vào một lần nhóm đó đã xông vào nhà đánh và lôi bạn em ra đường rồi lột quần áo. Anh trai bạn ấy đang bế 1 em bé định ra can nhưng bị nhóm bạn đó lấy khóa, khóa cửa lại.

Chi tiết
Tư vấn về tội làm nhục người khác
|

Tư vấn về tội làm nhục người khác

Tội làm nhục người khác là hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác. Tội danh này được quy định tại Điều 121 Bộ luật hình sự với các khung hình phạt tương ứng và dấu hiệu nhận biết như sau

Chi tiết
Tư vấn về tội vu khống
|

Tư vấn về tội vu khống

Theo quy định của pháp luật, việc bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền,là hành vi vi phạm pháp luật và cấu thành tội vu khống được quy định tại Điều 122 Bộ luật hình sự.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí