Thông tin tòa án nhân dân huyện Gia Lâm
|

Thông tin tòa án nhân dân huyện Gia Lâm

Với vị trí là cơ quan xét xử của nhà nước Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp nên Tòa án huyện Gia Lâm luôn phát huy được vai trò của mình trong việc bảo vệ công lý và lẽ phải. Hiện nay, Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm là nơi tiếp nhận và giải quyết khoảng 700 vụ việc các loại mỗi năm đồng thời là nơi làm việc của 22 công chức trong đó có 9 thẩm phán.

Chi tiết
Tư vấn miễn phí