Bài viết về chủ đề "tố tụng tại tòa"

TỐ TỤNG TẠI TÒA - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tố tụng tại tòa
Thủ tục mời luật sư bảo chữa

Thủ tục mời luật sư bảo chữa

Thủ tục mời luật sư/người bào chữa được thực hiện theo quy định tại thông tư 70/2011/TT-BCA ngày 10/10/2011 quy định chi tiết thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự như sau:

Chi tiết >>