Bài viết về chủ đề "tờ trình thẩm định"

TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tờ trình thẩm định
Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng

Mẫu tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng được quy định gồm các thông tin về công trinh đề nghị, danh mục hồ sơ đi kèm, nội dung thẩm định và các vấn đề khác như sau:

Chi tiết >>