Bài viết về chủ đề "tờ khai thuế GTGT"

TỜ KHAI THUẾ GTGT - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tờ khai thuế GTGT
Dịch vụ tư vấn Thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Dịch vụ tư vấn Thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập

Đối với doanh nghiệp mới thành lập, hồ sơ khai thuế rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Do trong quá trình khai thuế bắt buộc Doanh nghiệp phải theo hình thức kế toán đã kê khai cho đến khi kết thúc niên độ kế toán.

Chi tiết >>

Điều kiện để khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT)

Điều kiện để khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT)

Mới đây, Bộ Tài chính đã có Công văn số 10220/BTC-TCT, hướng dẫn về điều kiện chứng từ thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT.

Chi tiết >>

Hỏi về tờ khai thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập

Hỏi về tờ khai thuế GTGT đối với doanh nghiệp mới thành lập

Hỏi: Công ty chúng tôi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 03/05/2011, hiện Công ty tôi vẫn chưa có bất kỳ một giao dịch nào, xin hỏi công ty tôi có phải nộp tờ khai thuế GTGT tháng 05/2011 không? (Hoàng Thu Giang - Hoàng Mai – Hà Nội)

Chi tiết >>