Bài viết về chủ đề "tờ khai tham gia bảo hiểm"

TỜ KHAI THAM GIA BẢO HIỂM - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tờ khai tham gia bảo hiểm
Người không có giấy tờ có được tham gia bảo hiểm y tế.

Người không có giấy tờ có được tham gia bảo hiểm y tế.

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Có người hỏi tôi là "Cô này mồ côi từ nhỏ, đến nay đã hơn 30 tuổi nhưng lại muốn thamm gia BHYT tự nguyện nhưng lại không có 1 tờ giấy gì trong người, lên UBND Phường thì người ta kêu là về lại chỗ mà gia đinh dã nhận nuôi, lên xã kêu xác minh.

Chi tiết >>