Bài viết về chủ đề "tờ khai hải quan"

TỜ KHAI HẢI QUAN - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tờ khai hải quan
Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu

Nội dung tờ khai hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại bao gồm các thông tin về các bên trong tờ khai, thông tin về hàng hóa nhập khẩu và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu

Mẫu tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu

Nội dung tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu bao gồm các thông tin về bên xuất khẩu, bên nhập khẩu, bên ủy thác và các thông tin khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

Chi tiết >>