Bài viết về chủ đề "tờ khai đăng ký nhãn hiệu "

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU - Luật Minh Gia cập nhật các chủ đề về tờ khai đăng ký nhãn hiệu

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi

  Tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi.

  • 25/06/2019
  • Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

  Nội dung tờ khai đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi bao gồm thông tin về chủ đơn đề nghị đăng ký nhãn hiệu chuyển đổi, thông tin về đơn vị tiếp nhận đơn, thông tin nhãn hiệu và các nội dung khác liên quan, cụ thể như đính kèm trên đây:

  Chi tiết
 Gửi yêu cầu tư vấn ×