Khi nào thì tiến hành cưỡng chế thi hành án?
|

Khi nào thì tiến hành cưỡng chế thi hành án?

Khi có bản án, quyết định của Tòa án, nếu bên có nghĩa vụ phải thi hành án không chủ động thực hiện các nghĩa vụ về tài sản thì chi cục thi hành án được áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành. Tuy nhiên, về vấn đề này thực tiễn còn nhiều vướng mắc, khó khăn bởi vụ việc ngày một có xu hướng phức tạp và khó giải quyết tài sản thi hành án dẫn đến việc cưỡng chế không thành công.

Chi tiết
Gọi ngay